"Zemsta" - sprawdzian wiadomości

 

 1. Na przełomie których wieków żył Aleksander Fredro?

  

 1. Wymień dwa tytuły dzieł A. Fredry (inne niż "Zemsta")

a)

b)

 

 1. Kto posłużył za pierwowzór dwóch głównych bohaterów utworu?

a)

b)

 

 1. Gdzie toczy się akcja utworu - podaj miejsce?

  

 1. Kim była Klara dla Cześnika?

  

 1. Kogo zamierzał poślubić Cześnik?

  

 1. Wymień trzy drugoplanowe postaci "Zemsty":

 a)

 b)

 c)

 1. Jaki rodzaj literacki reprezentuje utwór?

  

 1. Z kim postanawia ożenić Wacława Rejent, żeby pokrzyżować plany Cześnika?

 

 1. Od jakich słów rozpoczyna dyktować list Cześnik?

 

 1. Pod jakim imieniem znał Wacław Podstolinę?

 

 1. Co było obowiązkiem cześnika w dawnej Polsce?

 

 

 

Grupa B

 

"Zemsta" - sprawdzian wiadomości

 

 1. Jaki przydomek w literaturze polskiej zyskał Aleksander Fredro?

  

 1. Podaj imię i nazwisko żony A. Fredry oraz miejsce zamku, który wziął w posagu:

 a)

 b)

 

 1. Jak nazywali się dwaj słudzy Cześnika - marszałek i dworzanin?

 a)

 b)

  

 1. W którym wieku toczy się akcja utworu?

 

 1. Kim był Wacław dla Rejenta?

 

 1. O co wiedli spór główni bohaterowie utworu?

 

 1. Wymień trzy rodzaje komizmu:

a)

 b)

 c)

 

 1. Jaki gatunek literacki reprezentuje utwór?

 

 1. Kogo ostatecznie poślubił Wacław?

 

 1. Czego żąda od przyszłego męża Klara - zwierzę?

 

 1. Pod jakim imieniem znała Podstolina Wacława?

 

 1. Jaką funkcje w dawnej Polsce pełnił rejent?